04:41 Thứ Sáu, 22/03/2019

Virasimex

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư Thiế bị Đường sắt, tiền thân là Cục vật tư, được thành lập năm 1955,  tên giao dịch Quốc tế là RailWay Import-Export and Supply material equipment Joint stock Company, tên viết tắt là VIRASIMEX.

Năm 1983, Tổng cục đường sắt có quyết định giải thể Cục vật tư để thành lập  Công ty cung ứng vật tư thiết bị Đường sắt, tháng 9/1989 đổi tên thành Công ty xuất nhập khẩu cung ứng vật tư thiết bị Đường sắt. Thực hiện chủ trương cổ phần hoá của Đảng và Nhà nước, tháng 12 năm 2004 Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần XNK VTTB Đường sắt.

                                                                                           >> Xem thêm

Xuất khẩu lao động

Công ty Cổ phần XNK vật tư thiết bị Đường sắt (VIRASIMEX) là một Công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Thị trường truyền thống của Công ty là Malaysia, Singapore, Đài Loan, Trung Đông, Nga, Nhật Bản, Cộng Hoà Sec, Hoa Kỳ...; ngoài những thị trường truyền thống, Công ty đang mở rộng sang thị trường khác như Canada, Pháp, Cộng hòa Síp, Úc, v.v...

                                                  >> Xem thêm