Thư ngỏ

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị Đường sắt, tên giao dịch quốc tế là Railway Import – Export and supply material equipment joint stock Company, viết tắt: VIRASIMEX, tiền thân là Cục vật tư trực thuộc Tổng cục Đường sắt, được thành lập vào năm 1955, đến 1983, Tổng cục Đường sắt có quyết định giải thể Cục vật tư để thành lập Công ty cung ứng Vật tư thiết bị Đường sắt, tháng 9/1989 đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu cung ứng Vật tư thiết bị Đường sắt.

Thực hiện chủ trương cổ phần hoá của Đảng và Nhà nước, tháng 12 năm 2004 Công ty đã tiến hành cổ phần hóa và đổi thành Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị Đường sắt.

Công ty có trụ sở chính tại số 132 đường Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Công ty là doanh nghiệp hạng I, là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu, Sản xuất, Cung ứng vật tư thiết bị chuyên dùng Đường sắt, có đội ngũ lao động gần 400 người, có mạng lưới cơ sở trải dài từ Bắc vào Nam với 01 Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và 09 Chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển của mình, Công ty VIRASIMEX luôn chứng tỏ là đơn vị không chỉ đi đầu trong lĩnh vực cung ứng Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị chuyên dùng Đường sắt mà còn cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ cho các đơn vị của nền kinh tế Việt Nam.