Dịch vụ khác

Dịch vụ sau bán hàng, điều không thể thiếu trong thương mại ngày nay

Là Doanh Nghiệp chuyên cung cấp các máy móc, thiết bị, vật tư và phụ kiện phục vụ cho các ngành công nghiệp. Đặc biệt trong lĩnh vực Đường Sắt và Xây Dựng, sản phẩm do công ty cung cấp là những sản phẩm chất lượng, thương hiệu của các hãng nổi tiếng trên thế giới.
Bên cạnh chất lượng của thiết bị, máy móc chúng tôi cung cấp. Thi phải kể đến dịch vụ sau bán hàng, cái mà hầu hết các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay, không thực sự chú tâm. Chúng tôi, với nền tảng cốt lõi là những con người xuất phát từ kỹ thuật, khi làm thương mại hiểu rõ tầm quan trọng ấy và coi đó như là một sứ mệnh đi song song với mục tiêu thương mại.

Được sự ủng hộ của hầu hết của các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam, chúng tôi càng có thêm nhiều động lực để đảm nhiệm những khó khăn này. Để thực hiện tốt, chúng tôi luôn có sự liên hệ, liên kết với các hãng, nhà sản xuất đã phân phối và họ luôn hỗ trợ chúng tôi hết sức có thể để đem tới kết quả tốt nhất.

 

image025