05:49 Chủ Nhật, 21/07/2019

Phòng Kỹ thuật

Địa chỉ: 132 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 04 3941 0961
Fax: +843.942 2613
Email: 
Website: virasimex.com
Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

- Tham mưu cho Tổng giám đốc về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ0

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quản lý được Tổng giám đốc giao.

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với các đơn vị trực thuộc Công ty.

Nhiệm vụ:

- Làm công tác kỹ thuật phục vụ kinh doanh:

+ Xây dựng tiêu chuẩn, chất lượng kỹ thuật sản phẩm nhập khẩu, xuất khẩu, các sản phẩm do Công ty sản xuất.

+ Thực hiện nghiệm thu hàng hóa.

+ Phối hợp với các phòng kinh doanh hướng dẫn kỹ thuật, cung cấp hồ sơ kỹ thuật, giải quyết việc bảo hành sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng.

+ Đăng ký chất lượng sản phẩm hàng hóa.

- Làm công tác kỹ thuật phục vụ sản xuất:

+ Thực hiện công tác thiết kế, xây dựng, xét duyệt quy trình công nghệ các sản phẩm sản xuất tại Công ty.

+ Theo dõi quản lý các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, phương tiện vận tải , bốc xếp.

+ Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc huấn luyện định kỳ, đào tạo nghiệp vụ với các thiết bị, công nghệ hiện có và đầu tư mới.

+ Giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi môi trường, chất thải công nghiệp.