05:16 Chủ Nhật, 21/07/2019

Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu vật tư hạ tầng


Địa chỉ: 132 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: (04) 3822 1777
Fax: (04) 3942 2613
Email: 
Website: virasimex.com
Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu cho Tổng giám đốc về kinh doanh theo lĩnh vực của phòng.

- Thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc giao phó.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh

- Tất cả các thành viên trong phòng đều là cán bộ kinh doanh có nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, lập kế hoạch kinh doanh và phương án kinh doanh và thực hiện khi được Tổng giám đốc hoặc phó Tổng giám đốc phụ trách phê duyệt.

+ Phối hợp với các nhân viên trong phòng (nếu cần) và các phòng nghiệp vụ để triển khai thực hiện một vòng kinh doanh.

+ Tuân thủ và chịu mọi trách nhiệm theo qui định, qui chế của Công ty và pháp luật nhà nước trong lĩnh vực sản phẩm vật tư kinh doanh.


Một số hình ảnh về sản phẩm, hàng hóa của phòng (Xem tại đây)

Ray cac loai