05:07 Chủ Nhật, 21/07/2019

Phòng Kế hoạch đầu tư

Địa chỉ: 132 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: +04 3822 2289
Fax: 04 3942 2613
Email: 
Website: virasimex.com
Chức năng, nhiệm vụ

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty về lĩnh vực Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư và điều hành sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện quản lý nhiệm vụ chuyên môn  được Tổng Giám đốc Công ty giao.

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với các  đơn vị trực thuộc Công ty.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp đẩy mạnh sản xuất.