05:03 Thứ Sáu, 22/03/2019

Dịch vụ

    - Cung cấp dịch vụ logistics cho các đơn vị có nhu cầu.

    - Vận tải liên vận đường sắt, đường bộ.

    - Nhập khẩu ủy thác.

    - Dịch vụ xuất khẩu lao động và đào tạo nghề.

    - Dịch vụ khách sạn, nhà hàng.

    - Dịch vụ du lịch.

 

   
    Một số hình ảnh hàng hóa kinh doanh (bấm vào đây để xem).