05:10 Thứ Sáu, 22/03/2019

Cơ quan Công ty

IMG

 

Địa chỉ: 132 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Điện thoại: 043. 822 1690               Fax: 043. 942 2613

Website: http://virasimex.com         Email:                                    


Văn phòng Công ty

Phòng Kế hoạch đầu tư

Phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động

Phòng Tài chính kế toán

Phòng Kỹ thuật

Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu vật tư hạ tầng

Phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu đầu máy toa xe